Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ارتش عراق درباره حمله قریب‌الوقوع به ساکنان موصل هشدار داد

ارتش عراق با ریختن هزاران اعلامیه‌ بر فراز شهر موصل درباره حمله قریب‌الوقوع به ساکنان این شهر هشدار داده است. در این اعلامیه از مردم خواسته شده از پایگاه‌های پیکارجویان داعش دور بمانند، آرامش خود را حفظ کنند و به کودکان بگویند که صدای انفجارها “رعد و برق قبل از باران است”.
ارتش عراق با ریختن هزاران اعلامیه‌ بر فراز شهر موصل درباره حمله قریب‌الوقوع به ساکنان این شهر هشدار داده است. در این اعلامیه از مردم خواسته شده از پایگاه‌های پیکارجویان داعش دور بمانند، آرامش خود را حفظ کنند و به کودکان بگویند که صدای انفجارها “رعد و برق قبل از باران است”.