Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چند نماینده مجلس ایران در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی شدند

شماری از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند که مجموعا به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. آنان از آقای لاریجانی خواسته‌اند که “رأفت نظام” را به جهانیان نشان دهد.
شماری از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند که مجموعا به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. آنان از آقای لاریجانی خواسته‌اند که “رأفت نظام” را به جهانیان نشان دهد.