Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه دانشجویی دانشگاه کابل

دانشگاه کابل، دومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه دانشجویی را با نمایش بیست فیلم برگزار کرد. دو اثر، از دانشجویان دختر هم روی پرده رفته است.
دانشگاه کابل، دومین دوره جشنواره فیلم‌های کوتاه دانشجویی را با نمایش بیست فیلم برگزار کرد. دو اثر، از دانشجویان دختر هم روی پرده رفته است.