Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دختران چیبوک؛ شماری از ربوده‌شدگان به خانواده‌های خود پیوستند

بیست و یک دختر که بیش از دو سال قبل توسط گروه بوکو حرام در شهر چیبوک نیجریه ربوده شده بودند در مراسمی به خانواده‌های خود ملحق شده‌اند.
بیست و یک دختر که بیش از دو سال قبل توسط گروه بوکو حرام در شهر چیبوک نیجریه ربوده شده بودند در مراسمی به خانواده‌های خود ملحق شده‌اند.