Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رضایت بغداد از اولین روز عملیات بازپس گیری موصل

ارتش، پلیس و نیروهای ویژه عراق با همراهی پیشمرگه های کرد، شبه نظامیان شیعه و عشایر مسلح سنی به پایتخت شرقی گروه داعش در موصل حمله کرده اند.
ارتش، پلیس و نیروهای ویژه عراق با همراهی پیشمرگه های کرد، شبه نظامیان شیعه و عشایر مسلح سنی به پایتخت شرقی گروه داعش در موصل حمله کرده اند.