Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نیروی دریایی ایران از دفع ‘سه حمله سنگین دزدان دریایی’ خبر داد

نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرد که تکاوران این نیرو “سه مرحله حمله سنگین دزدان دریایی” مستقر در سومالی به دو کشتی تجاری ایرانی را دفع کرده اند. این نیرو پیشتر خبر داده بود که در ۶ سال گذشته “در حدود ۳ هزار کشتی” را اسکورت کرده است.
نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرد که تکاوران این نیرو “سه مرحله حمله سنگین دزدان دریایی” مستقر در سومالی به دو کشتی تجاری ایرانی را دفع کرده اند. این نیرو پیشتر خبر داده بود که در ۶ سال گذشته “در حدود ۳ هزار کشتی” را اسکورت کرده است.