Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چهارده عضو یک خانواده ‘در بمباران حلب کشته شدند’

گروهی از امدادگران داوطلب موسوم به “کلاه سفیدها” گزارش کرده‌اند که در جریان بمباران شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده از جمله هشت کودک و دو زن، کشته شده‌اند.
گروهی از امدادگران داوطلب موسوم به “کلاه سفیدها” گزارش کرده‌اند که در جریان بمباران شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است، ۱۴ نفر از اعضای یک خانواده از جمله هشت کودک و دو زن، کشته شده‌اند.