Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گره استعفای احتمالی وزیر ارشاد ‘همین روزها’ باز می‌شود

“همین روزهاست که نتیجه مشخص شود”؛ این را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران درباره استعفای احتمالی خود می گوید. حدود یک هفته است که رسانه های داخل و خارج ایران از احتمال استعفای آقای جنتی می گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.
“همین روزهاست که نتیجه مشخص شود”؛ این را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران درباره استعفای احتمالی خود می گوید. حدود یک هفته است که رسانه های داخل و خارج ایران از احتمال استعفای آقای جنتی می گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.