Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

امنیت ملی افغانستان: از حمله انتحاری در مرکز ولایت پروان جلوگیری شد

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که ماموران این نهاد فردی را در ولایت پروان بازداشت کرده‌اند که با استفاده از یک موتور مین گذاری شده قصد داشت در شهرچاریکار، مرکز ولایت پروان، دست به یک انتحاری بزند.
ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که ماموران این نهاد فردی را در ولایت پروان بازداشت کرده‌اند که با استفاده از یک موتور مین گذاری شده قصد داشت در شهرچاریکار، مرکز ولایت پروان، دست به یک انتحاری بزند.