Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زمزمه‌های استعفا در کابینه روحانی، نظرات شما

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران استعفا کرده است و رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه نزدیک به کابینه روحانی از استعفای علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده‌اند.
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران استعفا کرده است و رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه نزدیک به کابینه روحانی از استعفای علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده‌اند.