Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ملانیا ترامپ: ادعاهای جنسی علیه شوهرم دروغ است

ملانیا ترامپ در مصاحبه ای گفته است که اظهارات شوهرش دونالد ترامپ در یک ویدئوی مربوط به سال ۲۰۰۵ درباره نزدیک شدن به زنان غیرقابل قبول است اما معرف شخصیت مردی نیست که او می شناسد.
ملانیا ترامپ در مصاحبه ای گفته است که اظهارات شوهرش دونالد ترامپ در یک ویدئوی مربوط به سال ۲۰۰۵ درباره نزدیک شدن به زنان غیرقابل قبول است اما معرف شخصیت مردی نیست که او می شناسد.