Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کشورهای اروپایی ‘باید آماده بازگشت نیروهای داعش پس از شکست در موصل باشند’

کمیسر امنیتی اتحادیه اروپا می‌گوید کشورهای اروپایی باید آماده بازگشت پیکارجویان در صورت بیرون راندن نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) از موصل باشند.
کمیسر امنیتی اتحادیه اروپا می‌گوید کشورهای اروپایی باید آماده بازگشت پیکارجویان در صورت بیرون راندن نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) از موصل باشند.