Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نامزد هند برای اسکار، فیلمی تکان دهنده درباره شکنجه‌های پلیس

یک فیلم تریلر به زبان تامیلی به عنوان نامزد هند برای حضور در بخش اسکار به زبان غیرانگلیسی جوایز اسکار معرفی شده است.
یک فیلم تریلر به زبان تامیلی به عنوان نامزد هند برای حضور در بخش اسکار به زبان غیرانگلیسی جوایز اسکار معرفی شده است.