Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آغاسی: نادال از درد خلاص شود می‌تواند به اوج برگردد

آندره آغاسی، تنیس‌باز آمریکایی و مرد شماره یک پیشین جهان معتقد است رافائل نادال برای بازگشتن به اوج قبل از هر چیز باید از درد خلاص شود.
آندره آغاسی، تنیس‌باز آمریکایی و مرد شماره یک پیشین جهان معتقد است رافائل نادال برای بازگشتن به اوج قبل از هر چیز باید از درد خلاص شود.