Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان به ایران برمی‌گردد

شرکت کشتیرانی مرسک، بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان، در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی تایید کرده است که بعد از سال‌ها فعالیت‌های تجاری خود را با ایران از سر می‌گیرد. این شرکت به دلیل تشدید تحریم‌های غرب فعالیت خود را در ایران متوقف کرده بود.
شرکت کشتیرانی مرسک، بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان، در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی تایید کرده است که بعد از سال‌ها فعالیت‌های تجاری خود را با ایران از سر می‌گیرد. این شرکت به دلیل تشدید تحریم‌های غرب فعالیت خود را در ایران متوقف کرده بود.