Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ترامپ و کلینتون؛ چه کسی برنده مناظره سوم شد؟

هیلاری کلینتون سعی داشت با وقار از اتهام‌ها فاصله بگیرد یا بحث را منحرف کند اما دونالد ترامپ بعد از چند بحث جدی وارد فضای طرح اتهام شد.
هیلاری کلینتون سعی داشت با وقار از اتهام‌ها فاصله بگیرد یا بحث را منحرف کند اما دونالد ترامپ بعد از چند بحث جدی وارد فضای طرح اتهام شد.