Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جنتی نتوانست در وزارت ارشاد کار کند، یا نگذاشتند؟

عملکرد آقای جنتی وزیر ارشاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا فکر می کنید آقای جنتی قربانی فشارهای وارده بر دولت حسن روحانی شده است؟
عملکرد آقای جنتی وزیر ارشاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا فکر می کنید آقای جنتی قربانی فشارهای وارده بر دولت حسن روحانی شده است؟