Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کانادا هم از راست‌های افراطی در امان نیست

در هفته‌های اخیر، پوسترهایی در مخالفت با اسلام و آیین سیک در محوطه دو دانشگاه در آلبرتا دیده شده. پلیس در حال بررسی این اتفاقات است و هنوز مشخص نیست که چه فرد یا افرادی پشت قضیه بوده‌اند.
در هفته‌های اخیر، پوسترهایی در مخالفت با اسلام و آیین سیک در محوطه دو دانشگاه در آلبرتا دیده شده. پلیس در حال بررسی این اتفاقات است و هنوز مشخص نیست که چه فرد یا افرادی پشت قضیه بوده‌اند.