Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وحشت مردم موصل از اقدامات تلافی‌جویانه داعش

تنگ‌تر شدن حلقه محاصره شهر موصل توسط نیروهای عراقی، نفرات گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را که در داخل شهر هستند، خشمگین کرده است. نیروهای داعش، ساکنان محلی را که مسبب وضعیت موجود می دانند، به وحشت انداخته و آماده می شوند در صورت شکست در میان مردم خود را مخفی کنند.
تنگ‌تر شدن حلقه محاصره شهر موصل توسط نیروهای عراقی، نفرات گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را که در داخل شهر هستند، خشمگین کرده است. نیروهای داعش، ساکنان محلی را که مسبب وضعیت موجود می دانند، به وحشت انداخته و آماده می شوند در صورت شکست در میان مردم خود را مخفی کنند.