Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘انتخاب عاقلانه’؛ درمان‌ها و روش‌های تشخیصی غیر ضروری کدامند و چه زمانی تصمیم فقط بر عهده بیمار است؟

اخیرا کارزاری جهانی با نام “انتخاب عاقلانه” راه‌اندازی شده برای تعاملی سازنده بین بیمار و پزشک تا از تجویز بی‌مورد دارو و انجام آزمایش و درمان‌هایی که ضرورتی ندارند جلوگیری شود. اکنون بیش از پانزده کشور دنیا از جمله کانادا، استرالیا، برزیل، آلمان، هلند، ژاپن، سوییس و ایتالیا به این کارزار پیوسته و توصیه‌های خود را مرتب منتشر می‌کنند.
اخیرا کارزاری جهانی با نام “انتخاب عاقلانه” راه‌اندازی شده برای تعاملی سازنده بین بیمار و پزشک تا از تجویز بی‌مورد دارو و انجام آزمایش و درمان‌هایی که ضرورتی ندارند جلوگیری شود. اکنون بیش از پانزده کشور دنیا از جمله کانادا، استرالیا، برزیل، آلمان، هلند، ژاپن، سوییس و ایتالیا به این کارزار پیوسته و توصیه‌های خود را مرتب منتشر می‌کنند.