Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روحانی انتخابات آمریکا را انتخاب بین ‘بد و بدتر’ دانست

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران انتخاب میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا را انتخاب بین “بد و بدتر” خوانده و از “نحوه حرف زدن” دو نامزد در مناظره‌ها انتقاد کرده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران انتخاب میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا را انتخاب بین “بد و بدتر” خوانده و از “نحوه حرف زدن” دو نامزد در مناظره‌ها انتقاد کرده است.