Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خليفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین قطر درگذشت

دربار قطر اعلام کرده که خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین این کشور روز یکشنبه در ۸۴ سالگی درگذشت. او بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۵ قدرت را در دست داشت.
دربار قطر اعلام کرده که خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین این کشور روز یکشنبه در ۸۴ سالگی درگذشت. او بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۵ قدرت را در دست داشت.