Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مرگ ۱۳ نفر در تصادف اتوبوس گردشگری در جنوب کالیفرنیا

گزارش ها از کالیفرنیا حاکیست که حداقل ۱۳ نفر در جنوب این ایالت در اثر برخورد یک اتوبوس گردشگری با یک کامیون کشته شده اند.
گزارش ها از کالیفرنیا حاکیست که حداقل ۱۳ نفر در جنوب این ایالت در اثر برخورد یک اتوبوس گردشگری با یک کامیون کشته شده اند.