Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آن صدا آن روزها (۱۰): به یاد گیتار، مهتاب و گلسرخ ویگن

در برنامه آن صدا آن روزها یادی می‌کنیم از ویگن و حکایت زندگیش را به روایت خودش و نزدیکانش می‌شنویم
در برنامه آن صدا آن روزها یادی می‌کنیم از ویگن و حکایت زندگیش را به روایت خودش و نزدیکانش می‌شنویم