Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از ‘شکنجه’ در زندانهای در ترکیه انتقاد کرد

سازمان دیده‌بان حقوق بشردر گزارشی با انتقاد از دولت ترکیه گفته است ماموران امنیتی این کشور پس از کودتای نافرجام ژوئیه برای شکنجه زندانیان سیاسی “چک سفید امضا” دریافت کرده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشردر گزارشی با انتقاد از دولت ترکیه گفته است ماموران امنیتی این کشور پس از کودتای نافرجام ژوئیه برای شکنجه زندانیان سیاسی “چک سفید امضا” دریافت کرده‌اند.