Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ده‌ها پناهجوی کودک و نوجوان در کاله سرگردان مانده‌اند

در بین صدها پناهجویی که در “جنگل”، اردوگاه غیررسمی پناهجویان در شهر کاله در شمال فرانسه باقی مانده‌اند، حدود یکصد کودک و نوجوان بدون همراه دیده می‌شوند. مقامات فرانسوی هشدار داده‌اند که قصد دارند این اردوگاه را به کلی برچینند و تمام پناهجویان را از آنجا به مکان‌های دیگر منتقل کنند.
در بین صدها پناهجویی که در “جنگل”، اردوگاه غیررسمی پناهجویان در شهر کاله در شمال فرانسه باقی مانده‌اند، حدود یکصد کودک و نوجوان بدون همراه دیده می‌شوند. مقامات فرانسوی هشدار داده‌اند که قصد دارند این اردوگاه را به کلی برچینند و تمام پناهجویان را از آنجا به مکان‌های دیگر منتقل کنند.