Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نیروهای مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه ‘بمباران شدند’

ترکیه می‌گوید که نیروهای مورد حمایت این کشور در شمال سوریه به احتمال قوی توسط هلیکوپتر دولت سوریه بمباران شده‌اند.
ترکیه می‌گوید که نیروهای مورد حمایت این کشور در شمال سوریه به احتمال قوی توسط هلیکوپتر دولت سوریه بمباران شده‌اند.