Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پراودا به اسکاتلند می‌رود؟

اخیرا روزنامه اسکاتلندی هرالد گزارش داد که یک سازمان رسانه‌ای به نام “پراودا اینترنشنال” قصد دارد سال آینده در شهر ادینبورگ (ادینبرو) دفتر بزند. این گزارش توجه باقی روزنامه‌ها را هم جلب کرد و برداشت عمده از این خبر این بود که روسیه می‌خواهد به مستقل شدن اسکاتلند کمک کند. ولی آیا این خبر اصلا واقعی بود؟
اخیرا روزنامه اسکاتلندی هرالد گزارش داد که یک سازمان رسانه‌ای به نام “پراودا اینترنشنال” قصد دارد سال آینده در شهر ادینبورگ (ادینبرو) دفتر بزند. این گزارش توجه باقی روزنامه‌ها را هم جلب کرد و برداشت عمده از این خبر این بود که روسیه می‌خواهد به مستقل شدن اسکاتلند کمک کند. ولی آیا این خبر اصلا واقعی بود؟