Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جرقه‌های آتش جنگ آب در آسیای میانه

در آسیای میانه آتش بحرانی بر سر آب و انرژی در حال پا گرفتن است. بخشی از مردم این منطقه با کمبود آب مواجه‌اند و بخشی دیگر هر روز قطعی طولانی‌مدت برق را تجربه می‌کنند.
در آسیای میانه آتش بحرانی بر سر آب و انرژی در حال پا گرفتن است. بخشی از مردم این منطقه با کمبود آب مواجه‌اند و بخشی دیگر هر روز قطعی طولانی‌مدت برق را تجربه می‌کنند.