Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دادستان کل ایران از ‘تخلف قطعی’ در واگذاری املاک شهرداری تهران به ۴۵ نفر خبر داد

دادستان کل ایران در مصاحبه‌ای درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌ و ۱۵۰ مدیر هم تخفیف‌های بیش از حد مجاز گرفته‌اند که هر دو مورد باید بازگردانده شود.
دادستان کل ایران در مصاحبه‌ای درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌ و ۱۵۰ مدیر هم تخفیف‌های بیش از حد مجاز گرفته‌اند که هر دو مورد باید بازگردانده شود.