Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آمریکا از خانواده‌های دیپلمات‌های خود خواست استانبول را ترک کنند

وزارت خارجه آمریکا از اعضای خانواده‌های کارمندان خود در استانبول خواست به دلایل امنیتی ترکیه را ترک کنند. افزایش تهدیدهای امنیتی علیه آمریکایی‌ها و اطلاعاتی که نشان می‌دهد گروه‌های افراطی‌گرا در پی صدمه زدن به شهروندان آمریکایی هستند، علت صدور چنین دستوری گزارش شده است.
وزارت خارجه آمریکا از اعضای خانواده‌های کارمندان خود در استانبول خواست به دلایل امنیتی ترکیه را ترک کنند. افزایش تهدیدهای امنیتی علیه آمریکایی‌ها و اطلاعاتی که نشان می‌دهد گروه‌های افراطی‌گرا در پی صدمه زدن به شهروندان آمریکایی هستند، علت صدور چنین دستوری گزارش شده است.