Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراض یکی از مراجع شیعه به برگزاری مراسم بزرگداشت کورش

آیت الله حسین نوری همدانی، از مراجع شیعه در ایران، از تجمع “هزاران نفر” در پاسارگاد و برگزاری مراسمی به نام “روز کورش” انتقاد کرده است. او پرسیده است که چرا عده‌ای جمع شده‌اند و درباره کورش همان شعارهایی را داده‌اند که برای رهبر ایران استفاده می‌شود.
آیت الله حسین نوری همدانی، از مراجع شیعه در ایران، از تجمع “هزاران نفر” در پاسارگاد و برگزاری مراسمی به نام “روز کورش” انتقاد کرده است. او پرسیده است که چرا عده‌ای جمع شده‌اند و درباره کورش همان شعارهایی را داده‌اند که برای رهبر ایران استفاده می‌شود.