Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حمله مرگبار هوایی ائتلاف عربستان به زندانی در یمن

بنابه گزارش ها ده ها نفر در حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان به مجتمع یک زندان در یمن کشته شده اند. مقام ها می گوید که ۶۰ شورشی و زندانی در میان کشته ها هستند. تصور می شود ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.
بنابه گزارش ها ده ها نفر در حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان به مجتمع یک زندان در یمن کشته شده اند. مقام ها می گوید که ۶۰ شورشی و زندانی در میان کشته ها هستند. تصور می شود ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.