Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیوها و فرشتگان؛ نمایشگاه نقاشی رضا هزاره در سوئد

اخیرا مجموعه‌ای از نقاشی‌های پرتره رضا هزاره، هنرمند افغان در نمایشگاهی زیر عنوان دیو‌ها و فرشتگان در شهر فلن سوئد به نمایش گذاشته شد.
اخیرا مجموعه‌ای از نقاشی‌های پرتره رضا هزاره، هنرمند افغان در نمایشگاهی زیر عنوان دیو‌ها و فرشتگان در شهر فلن سوئد به نمایش گذاشته شد.