Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فرمانده شبه‌نظامیان شیعه عراق می‌گوید که جنگ موصل ‘پیک‌نیک’ نیست

هادی عامری، یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه در عراق گفته است: “جنگ موصل پیک نیک نیست و مدتها طول خواهد کشید. این جنگ نیازمند دقت است و نفس‌ها را باید در سینه حبس کرد. حتی اگر این جنگ ماه‌ها هم طول بکشد، ما آماده نبرد هستیم”.
هادی عامری، یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه در عراق گفته است: “جنگ موصل پیک نیک نیست و مدتها طول خواهد کشید. این جنگ نیازمند دقت است و نفس‌ها را باید در سینه حبس کرد. حتی اگر این جنگ ماه‌ها هم طول بکشد، ما آماده نبرد هستیم”.