Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دادستان شیراز از بازداشت ‘عاملان’ و ‘سرشاخه‌های’ مراسم بزرگداشت کورش خبر داد

دادستان شیراز در ایران خبر داده است که “عاملان” برگزاری مراسم روز بزرگداشت کورش و تجمع در پاسارگاد بازداشت شده‌اند. علی صالحی گفته است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از قبل این افراد را زیر نظر داشتند.
دادستان شیراز در ایران خبر داده است که “عاملان” برگزاری مراسم روز بزرگداشت کورش و تجمع در پاسارگاد بازداشت شده‌اند. علی صالحی گفته است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از قبل این افراد را زیر نظر داشتند.