Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زلزله ایتالیا؛ جلسه هیات دولت برای بررسی کمک و بازسازی

به دنبال زلزله روز گذشته (یکشنبه ۳۰ اکتبر/ ۹ آبان) در ایتالیا، ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر این کشور، جلسه کابینه کشور را به راهکارهای کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده اختصاص داده است.
به دنبال زلزله روز گذشته (یکشنبه ۳۰ اکتبر/ ۹ آبان) در ایتالیا، ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر این کشور، جلسه کابینه کشور را به راهکارهای کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده اختصاص داده است.