Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مقامات در ترکیه سردبیر جمهوریت را بازداشت کردند

از ترکیه گزارش می‌رسد که پلیس این کشور مراد سبنجو، سردبیر روزنامه جمهوریت را دستگیر کرده است. در چند ماه گذشته هزاران نفر در ترکیه بازداشت و یا از کار اخراج شده‌اند.
از ترکیه گزارش می‌رسد که پلیس این کشور مراد سبنجو، سردبیر روزنامه جمهوریت را دستگیر کرده است. در چند ماه گذشته هزاران نفر در ترکیه بازداشت و یا از کار اخراج شده‌اند.