Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آن صدا آن روزها(۱۱)؛ اولین باغچه‌بان و اپرای ایرانی

آن صدا آن روز‌ها، نام برنامه هفتگی است که در آن علی همدانی، تهیه کننده این مجموعه، صداهایی را مرور می کند که بیش از نام صاحبان صدا، شهرت دارند.
آن صدا آن روز‌ها، نام برنامه هفتگی است که در آن علی همدانی، تهیه کننده این مجموعه، صداهایی را مرور می کند که بیش از نام صاحبان صدا، شهرت دارند.