Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زندگی‌نامه سه وزیر جدید دولت حسن روحانی

مجلس ایران به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی رای اعتماد داد.
مجلس ایران به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی رای اعتماد داد.