Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مجلس صلاحیت وزیران پیشنهادی سه وزارتخانه را بررسی می‌کند

مجلس ایران برای رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری، جلسه علنی تشکیل داده و ادامه مذاکرات و رای‌گیری در مورد وزیران پیشنهادی به جلسه بعد از ظهر موکول شده است
مجلس ایران برای رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری، جلسه علنی تشکیل داده و ادامه مذاکرات و رای‌گیری در مورد وزیران پیشنهادی به جلسه بعد از ظهر موکول شده است