‏۱۳ آبان نماد مبارزه با استعمار خارجی در کنار مبارزه با استبداد داخلی است/توقف یا کاهش ‏رشد برخی از آسیب های اجتماعی/ تشکر از ریاست مجلس، دقت نظر نمایندگان و ‏آرزوی موفقیت برای وزرای جدید/ گزارش معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از روند مثبت بازگشت نخبگان به کشور

رییس جمهوری، حرکت امام (ره) و روحانیت در مبارزه با استعمار را از افتخارات بزرگ ‏حوزه خواند و تاکید کرد ۱۳ آبان که روز تاریخی تبعید حضرت امام(ره) به سبب مخالفت ‏با کاپیتولاسیون بود، نماد مبارزه با استعمار خارجی در کنار مبارزه با استبداد داخلی است.‏