Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تمرین های همزمان ناتو و روسیه در بالکان

درحالی که ناتو مشغول برگزاری تمرین آمادگی برای شرایط اضطراری در مونته نگرو است، روسیه و صربستان برای انجام یک مانور مشترک نظامی با شرکت ۱۵۰ چترباز در صربستان آماده می شوند.
درحالی که ناتو مشغول برگزاری تمرین آمادگی برای شرایط اضطراری در مونته نگرو است، روسیه و صربستان برای انجام یک مانور مشترک نظامی با شرکت ۱۵۰ چترباز در صربستان آماده می شوند.