Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رسیدگی بیش از پیش به خانواده شهدا و جانبازان ضروری است / همواره از دیدار و گفتگو با جانبازان و خانواده بزرگ ایثارگران و شهدا روحیه می گیریم /تجلیل از صبر و فداکاری جانبازان و ایثارگران

رییس‌ جمهوری با تجلیل از صبر و فداکاری جانبازان و ایثارگران، گفت: همواره از دیدار و گفتگو با جانبازان و خانواده بزرگ ایثارگران و شهدا، روحیه و انرژی می‌گیریم و آن را موجب برکت فعالیت‌های خود می‌دانیم.
رییس‌ جمهوری با تجلیل از صبر و فداکاری جانبازان و ایثارگران، گفت: همواره از دیدار و گفتگو با جانبازان و خانواده بزرگ ایثارگران و شهدا، روحیه و انرژی می‌گیریم و آن را موجب برکت فعالیت‌های خود می‌دانیم.