Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سرنوشت “رویای” اوباما در دنیای ترامپ یا کلینتون

باراک اوباما رییس جمهوری که هشت سال پیش با آمدنش آمریکا و حتی بسیاری کشورهای جهان را تکان داد این روزها مشغول بستن بار خود از کاخ سفید است.
باراک اوباما رییس جمهوری که هشت سال پیش با آمدنش آمریکا و حتی بسیاری کشورهای جهان را تکان داد این روزها مشغول بستن بار خود از کاخ سفید است.