Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های صبح تهران: ۳۷ سال پس از اشغال سفارت آمریکا

امروز سیزدهم آبان ۱۳۹۵ است و روزنامه ها هم با توجه به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و اظهارات دیروز آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران مطالبی را در این باره منتشر کرده اند.
امروز سیزدهم آبان ۱۳۹۵ است و روزنامه ها هم با توجه به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و اظهارات دیروز آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران مطالبی را در این باره منتشر کرده اند.