Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وضعیت ورزشگاه‌های ایران؛ مشاهدات و نظرات شما

فکر می‌کنید چرا ورزشگاه نقش جهان اصفهان با وجود زمان و هزینه‌ای که صرف آن شده، هنوز مشکل دارد؟ وضعیت ورزشکاه‌های فوتبال در شهری که شما زندگی می‌کنید چگونه است؟ فکر می‌کنید وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های ورزشی برای بهبود وضعیت ورزشگاه‌ها باید چه کنند؟
فکر می‌کنید چرا ورزشگاه نقش جهان اصفهان با وجود زمان و هزینه‌ای که صرف آن شده، هنوز مشکل دارد؟ وضعیت ورزشکاه‌های فوتبال در شهری که شما زندگی می‌کنید چگونه است؟ فکر می‌کنید وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های ورزشی برای بهبود وضعیت ورزشگاه‌ها باید چه کنند؟