Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چرا سهم ایران از غصه‌های دنیا فقط از عراق کمتر است؟

ایرانی‌ها پس از عراقی‌ها، در جایگاه دوم غمگین ترین مردم جهان نشسته‌اند. ۹۰ درصد ایرانی‌ها ورزش منظم نمی‌کنند و ٧٠ درصدشان چاق هستند و جزو غیرفعالترین مردم جهان.
ایرانی‌ها پس از عراقی‌ها، در جایگاه دوم غمگین ترین مردم جهان نشسته‌اند. ۹۰ درصد ایرانی‌ها ورزش منظم نمی‌کنند و ٧٠ درصدشان چاق هستند و جزو غیرفعالترین مردم جهان.