Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بحران سوریه در قلب انتخابات آمریکا؛ راه حل نامزدها چیست؟

در برنامه چشم انداز بامدادی چهاردهم آبان ماه، در میزگردی با حضور، دو استاد علوم سیاسی در دانشگاه های آمریکا به بحث درباره سوریه در انتخابات امریکا می پردازیم
در برنامه چشم انداز بامدادی چهاردهم آبان ماه، در میزگردی با حضور، دو استاد علوم سیاسی در دانشگاه های آمریکا به بحث درباره سوریه در انتخابات امریکا می پردازیم