Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کارزار انتخاباتی فشرده کلینتون و ترامپ در ایالت‌های حساس

در چهار روزی که به روز اصلی رای گیری در انتخابات آمریکا باقی مانده است، نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر چند ایالت سرنوشت ساز تمرکز کرده اند.
در چهار روزی که به روز اصلی رای گیری در انتخابات آمریکا باقی مانده است، نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر چند ایالت سرنوشت ساز تمرکز کرده اند.